Paulast

Esimest korda tuli Märjamaa naiskoor kokku 1952.a. dirigent Voldemar Liini taktikepi alla. Kahjuks ei saa seda siiski kooritegevuse algaastaks pidada, kuna vahepeal katkes laulmine pikaks ajaks. Uuesti alustati 1967.a. Märjamaa õpetaja Luule Leppiku juhtimisel. Seda peame ka koori pideva tegutsemise alguseks. 1970. aastast alates juhatab koori Maiu Linnamägi. Nii pikk dirigenditöö on koori vorminud tema näo ja käe järgi. September 2021 andis Maiu Linnamägi koori dirigendikepi üle Reelika Looringule. Koor on Eesti Naislaulu Seltsi liige. Meie kooril on ainulaadsed Märjamaa rahvarõivad ja 1998.a. kodukirikus õnnistatud lipp. PAULA nime kannab koor 1997. aastast. Senise tegutsemisaja jooksul osa võtnud kõikidest üldlaulupidudest, naiskooride laulupäevadest, rajoonide-maakondade laulupäevadest. Meil on olnud võimalus laulda Vana-Narva päevadel, neljal korral (iga kahe aasta järel) oleme osalenud Pärnu Rahvusvahelisel Koorifestivalil, meeldejääv oli Soome –Eesti laulupidu Pori linnas. Kuna koori kodupesaks on Märjamaa Rahvamaja, siis loomulikult võtame osa taidlejate ühisüritustest, Märjamaa päevade kultuuriprogrammist jne. Tavaks on saanud esinemine valla kooride ühisel jõulukontserdil 2. Jõulupühal . 2004.a käisime kontsertreisil Norras koos naisrahvatantsurühmaga Ülejala Sussisahistajad, nendega võtsime ette ka sõidu Lätimaale Madonasse. Laulureisid on ulatunud Soome, Rootsi, Saksamaale. Kooril on mitmeid sõpruskoore –Raplas, Pärnus, Haapsalus, Tallinnas, Madona seenioride segakoor „Mantojums” Lätimaal, kellega on veedetud palju kauneid hetki nii kontserdilavadel kui sõprusringides. PAULA repertuaar on aastate jooksul olnud väga eriilmeline. Loomulikult on esikohal eesti klassikaline koorilooming. Siia lisanduvad eesti rahvalauluseaded, kaasaegne koorilooming, teiste rahvaste laulud ning sobilik valik maailmaklassikast. Olemegi seadnud endale eesmärgiks arendada oma oskusi ja võimeid pigem läbi nõudlikuma repertuaari. Oma sõna oleme saanud sekka ütelda ka Eesti Naislaulu Seltsi väljaannete „Naiskooride lemmiklaulud” I ja II koostamisel. Meie naiskoori eksistents ei seisne ainult laulmises. Me tähistame kooriliikmete ja rahvakalendri tähtpäevi, istume koos jõuluõhtul, võtame ette jalgrattamatku.

TÄNU PAULALE

TAGAMÕTTED LÜKKAME EDASI, HOOLED HOIAME HOMSEKS, TUSAD TULGU TEINE KORD, KANNATUSED KANNATAGU VEEL VEIDI, MURED MURDKU PEAD, MIKS ME NEIST NII VÄHE VÄLJA TEEME – MISKI POLE PAREMAT ESMASPÄEVA ÕHTUST! MUL ON RÕÕM, ET MINA OLEN, MUL ON RÕÕM, ET SINA OLED KA, ON RÕÕM, ET TEMA ON JA NEMAD ON KA OMAST VABAST TAHTEST SIIN… JA TULLA ON SAANUD:

ELUTARK EVI, HELEHÄÄLNE HELEN, HELDE HELVE, HIILGAV HELLE,  KÄRMAS KAISA, LAHKE LJUBA, MEELDIV MAIKI, MALBE MALLE , MUINASJUTULINE MARJE, ULTRASPORTLIK ULVI,  USALDUSVÄÄRNE URVEÕIGLANE ÕIE,  ÜLLAS  ÜLLE, PÄIKSELINE PILLE, MÕISTLIK  MAIU, KOORIVANEMAKS INNUSTAV INGE, KOORI JUHENDAB RÕÕMSAMEELNE REELIKA.

KUI ON MUUSIKAT MAJAS, KUI ON LÕBUGI LOOS, SIIS SELLES HEITLIKUS AJAS SEISAME KINDLAMALT KOOS.